به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، اوایل هفته جاری، بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بیماری کرونا دماوند مبنی بر انسداد تمامی ورودی‌های مناطق تفرجگاهی، مسیر منتهی به منطقه تیزآب شهر دماوند مسدود شد.

با توجه به اینکه جاده تیزآب، مسیر عبور عشایر و برخی زنبورداران و کشاورزان است، امکان انسداد کامل این مسیر وجود ندارد.

در این راستا، بر اساس شنیده‌ها، دستگاه‌های مربوطه با هماهنگی اداره امور عشایری، گیت و نگهبانی را در ورودی جاده تیزآب به منظور جلوگیری از ورود گردشگران و مسافران مستقر کردند.

در این راستا، شنیده شده، امروز برخی افراد که در شرایط حاد کرونایی، اصرار به حضور در منطقه گردشگری تیزآب را داشتند، با نگهبان مستقر در ورودی این منطقه درگیر می‌شوند و سپس از روی زنجیری که برای انسداد جاده قرار داده شده بود، عبور کردند.

طبق پیگیری‌ها، نگهبان دیگری برای جلوگیری از ورود گردشگران و مسافران به منطقه تیزآب مستقر شده است.

انسداد مسیر تفریحی و گردشگری تیزآب در شمال دماوند، از مصوبات ستاد مدیریت کرونا و مطالبه مردم دماوند است.

انتهای پیام/