حجت الاسلام حاج علی اکبری می گوید: نمادهای هویتی bahçeşehir escort دماوند فرامنطقه ای هستند.