December 04,2021 | 1400/09/13

Asr shargh Agency

امامزااده هاشم

بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) بیش از یک‌هزار سال بوده که در حوزه تقسیمات کشوری شهرستان دماوند از توابع استان تهران واقع است و اکنون بعد از سال‌ها خادمی مردم این منطقه، مسؤولان شهرستان آمل از توابع استان مازندران ادعای مالکیت بر این بقعه را دارند. ادعای امروز مسؤولان آملی در مورد آستان امامزاده هاشم (ع) نتیجه افراطی و بی‌توجهی دیروز مسؤولان دماوندی در خصوص خط لوله گاز لاریجان است.

آستان امامزاده هاشم (ع) دماوند