January 24,2021 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

Asr shargh Agency

دردسر فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای کسبه دماوندی

دردسر فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای کسبه دماوندی

در طول سالیان اخیر، رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای بزرگ و کوچک تعطیلی و ورشکستگی فروشندگان خُرده پا را به همراه داشته است که با توجه به شرایط موجود، افزایش هر چه بیشتر آن در آینده نزدیک آسیب‌های بسیاری را متوجه اصناف خواهد کرد.

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 240
  • ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
دریافت