January 19,2021 | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

Asr shargh Agency

سیب دماوند

با شروع فصل پاییز برداشت سیب دماوند با نام صادراتی (گلدن دلیشز) یا همان سیب زرد در شهرستان دماوند آغاز می‌شود سیب زرد دماوند یکی از ۲۰ نوع سیب موجود در باغات دماوند است. از اواخرشهریور ماه تا اوایل آبان فصل برداشت این سیب ادامه می‌یابد.