January 19,2021 | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

Asr shargh Agency

احداث بلوار «یادگار امام» شهر دماوند

پروژه بزرگ بلوار یادگار امام که در بخش شمالی شهرک مهک شهر دماوند قرار دارد، از پشت بیمارستان سوم شعبان ادامه می‌یابد و در محل تقاطع  اداره راه و شهرسازی به بلوار شهید بهشتی متصل خواهد شد تا در این صورت حجم بار ترافیکی قابل توجهی در این منطقه کاهش یابد؛ پروژه بلوار یادگار امام یکی از معابر اصلی شهرک مهک است که در طرح تفصیلی نیز به عنوان یک رینگ ارتباطی مهم در این شهرک تعریف شده است؛ این بلوار که در شمالی‌ترین بخش این شهرک قرار دارد، فاز یک منطقه فرهنگیان را به فاز دو و #منطقه_مهک را به #شهرک_ولیعصر متصل می‌کند و به همین علت جزو یکی از #شریان‌های بسیار حائز اهمیت شهر دماوند است.