به گزارش پایگاه خبری البرز شرق از  پردیس، طرح یاد شده در راستای حفظ و نگهداری درختان شهر پردیس بعنوان یکی از جلوه های زیبایی این شهر صورت اجرایی به خود گرفت.

در این بخش از شهر درخت و درختچه هایی شامل چنار، سرو، کاکوزا، ارغوان، رز، مروارید، به ژاپنی و … وجود دارد.

هرس در دانش گیاه شناسی اموری شامل قطع کامل یا جزیی شاخه، ریشه، پوست، برگ، گل و میوه به منظور تحت تأثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاهان را دربر می گیرد.

به طور کلی در اجرای هرس با رعایت نکات فنی و شناختن نحوه باردهی و اعضای بارده هر نوع درخت، می توان هرس مناسبی انجام داد .

از فواید هرس درختان می توان به شکل و فرم دادن به نهال در سال های اول تا چهارم، حذف شاخه های خشکیده، آفت زده، مریض، شکسته و مزاحم، ایجاد تعادل بین ریشه و ساقه و بالا بردن کیفیت و اندازه محصول با قطع شاخه های اضافی و متراکم اشاره کرد.

خلوت کردن تاج درخت از شاخ و برگ های اضافی برای ورود نور و اکسیژن کافی به درون شاخسار درخت، جلوگیری از تناوب باردهی و سال آوری درخت با حذف و تنک کردن و جوان کردن درختان مسن با حذف شاخه های پیر در ردیف دیگر فواید این مهم قرار دارد.

انتهای پیام/ت