پخش زنده مراسمات و برنامه‌های شهرستان دماوند در فضای وب و مجازی

هماهنگی جهت پوشش زنده مراسمات از طریق تلگرام شماره ۰۹۳۶۹۳۵۹۴۵۶