ب&#۶۵۰۳۹;ه گزارش پایگاه خبری عصر شرق، یکی از شهروندان با ارسال تصویری، از تخلیه نخاله‌های ساختمانی توسط برخی کامیون‌های ناشناس در ورودی شهر دماوند و حریم جاده خبر داد.

&#۶۵۰۳۹;بر اساس اعلام شهرداری دماوند، تخلیه هرگونه نخاله‌های ساختمانی در بافت و حریم شهر ممنوع است و نخاله‌ها باید به منطقه گندک منتقل شوند.

&#۶۵۰۳۹;متاسفانه تخلیه این نخاله‌ها، آن هم در ورودی شهر موجب زشتی چهره شهر دماوند می‌شود و ضمن اینکه محیط زیست نیز دست‌خوش تغییرات می‌گردد.

خودروهایی که نسبت به حمل پسماند عمرانی و تخلیه آن در مکان‌های غیرمجاز اقدام کنند، مشمول ماده ١۶ و ١٩ و ٢٠ قانون مدیریت پسماند مصوب ١٣٨٣/٢/٢٠ خواهند شد.

بر اساس ماده ١۶ قانون مذکور نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل ونقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماند در محیط مطابق با این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن خواهد بود، در غیر این‌صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی در بار اول برای پسماند عادی از ۵٠٠ هزار ریال تا ١٠٠ میلیون ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا ١٠٠ میلیون ریال محکوم و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند.

ماده ١٩ در تمام جرائم مذکور مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به پرداخت خسارت به اشخاص یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد کرد.

با استناد بر ماده ٢۰، خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به یک تا ۱۰ هفته توقیف محکوم خواهند شد، در صورتیکه محل تخلیه معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف (۱۰ هفته) اضافه می‌شود.

&#۶۵۰۳۹;از سویی دیگر، اگر تخلیه نخاله‌های ساختمانی به تشخیص کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست، اقدام علیه بهداشت عمومی تلقی شود، مرتکب یا مرتکبان به حبس تا یک سال و اگر در قوانین دیگر مجازات شدیدتری تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شوند.

&#۶۵۰۳۹;ساخت و ساز از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که شمار فراوانی از افراد با فعالیت‌های ناشی از آن دست به گریبان می‌شوند و بی‌توجهی به قوانین مربوط به آن ممکن است به حقوق بسیاری از افراد صدمه وارد کند.

&#۶۵۰۳۹;امید است عوامل ساخت و ساز ساختمانی توجه ویژه‌ای به نخاله‌های خود داشته باشند و شهرداری و راهداری نیز با برخورد قانونی با متخلفان از این نوع اتفاقات جلوگیری کند.

انتهای پیام/