به قلم محمد سیدآبادی، شهروند دماوندی: فساد اداری چرا؟ جدیداً در خبرگزاری‌ها زیاد از فساد اداری صحبت می‌شود؛ تاریخچه فساد (دولتی و یا شخصی) بیش از هزاران سال پیش می‌باشد؛ آیا محیط ادارات فی النفسه آدم‌ها را فاسد می‌کند؟

اینکه چرا فساد اداری انجام می‌شود دلایل بسیاری دارد:

۱- مدیران فاسد انتخاب می‌شوند تا سیستم را به فساد بکشند.

۲- مجموعه مسئول پیگیری فساد اداری در برخود با آنها ضعیف عمل می‌کند (به هر دلیلی).

 ۳- عدم فرهنگ‌سازی جامعه در مسیر اسلامی، اخلاقی و انسانی.

در هیچ دوره‌ای از تاریخ دولت‌ها به نیت فساد کار خود را شروع نمی‌کنند، بلکه بنا به شرایط و مسائل روز به این مسیر کشانده می‌شوند.

فساد اداری در عصر حاضر بسیار فراگیر و برای جامعه خطرناک است، هرگاه فساد در هر جامعه‌ای زیاد شود با گذشت زمان کوتاهی به عرفان جامعه تبدیل خواهد شد و با گذشت زمان به عرف تبدیل و قانون نانوشته خواهد شد.

متاسفانه در جامعه فساد بسیار فراگیر شده است و نه تنها ادارات بلکه در کارخانجات و محل کسب اشخاص و در مراودات روزانه مردم هم رسوخ کرده و شاهدان هستیم.

به راستی چرا صرفاً اطلاع رسانی‌ها در مورد مدیران فاسد، بزرگنمایی می‌شود و از مدیران دولتی سالم و خدمت‌گذار نامی نیست و از آنها قدردانی نمی‌شود؟

انتهای پیام/