به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، بوربوری، بخشدار ارجمند با رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه پیرامون بررسی مسائل و مشکلات این حوزه در بخش ارجمند در محل بخشداری ارجمند برگزار شد.

بخشدار ارجمند یکی از عوامل مهم توسعه یافتگی هر شهرستان را حفظ و صیانت از منابع طبیعی دانست و با تاکید بر فرهنگ‌سازی در این خصوص اظهار داشت: منابع طبیعی ثروت عمومی است و همه باید تلاش کنند تا این ثروت ملی حفظ شده و به نسل های آینده انتقال داده شود.

بوربوری بیان داشت: بخش ارجمند با داشتن ذخائر فراوان از گیاهان دارویی و منطقه بکر گردشگری ضمن فراهم کردن اشتغال، به موازات آن نیازمند حفاظت با ارائه آموزش تخصصی و عمومی و بکارگیری تجهیزات لجستیکی اطفای حریق است.

رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه با تشریح وضعیت منابع طبیعی بخش ارجمند، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده توسط این اداره ارائه نمود و خواستار همکاری ادارت و ارگان‌های شهرستان در خصوص حفظ و توسعه منابع طبیعی سطح شهرستان گردید.