متاسفانه هر ساله شاهد آتش زدن برگ‌های پاییزی در سطح شهرستان دماوند هستیم که موجب آلودگی هوای شهر، خاکستری‌شدن و آلودگی خاک مناطق مختلفی از شهرستان می‌شود.

سوزاندن برگ‌های پاییزی که به نوعی پسماند کشاورزی در حوزه باغی محسوب می‌شوند، بر خلاف مقررات است، چراکه موجب آلودگی هوا خواهد شد؛ به ویژه در فصل پاییز که رو به سرما می‌رویم و شاهد اینورژن یا وارونگی هوا خواهیم بود و آتش زدن برگ ها و پسماندهای کشاورزی قطعا وضعیت آلودگی هوا را تشدید می‌کند.

با توجه به اینکه ممکن است عده‌ای از شهروندان بی اطلاع از قوانین هوای پاک و محیط زیست باشند، براساس قانون سوزاندن پسماندهای کشاورزی خلاف مقررات و جرم است و فرد خاطی به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

انتهای پیام/