به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، موضوع جانمایی آرامستان جدید شهر دماوند که در نشست اخیر هیأت امناها با مدیران شهر دماوند مطرح شده بود در نشست علنی امروز شورای اسلامی شهر دماوند مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به تکمیل ظرفیت آرامستان‌های فعلی در شهر دماوند، مدیران شهری و شهرستانی به دنبال احداث آرامستان مرکزی جدید هستند و این موضوع نیازمند اختصاص زمین است.

در گذشته با توجه به شاخص‌‌های لازم، اختصاص زمین در طرح جامع شهری دماوند برای جانمایی آرامستان پیش‌بینی شده بود، اما این جانمایی در طرح تفصیلی شهری صورت نگرفته است.

اکنون با توجه به اینکه اختصاص زمین در طرح تفصیلی در نظر گرفته نشده، شورای اسلامی شهر دماوند به دنبال راهکارهای قانونی برای دریافت زمین جهت جانمایی آرامستان است، موضوعی که به دلیل برگزاری کمیسیون‌های مختلف، روند طولانی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/