به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، این مراسم روز چهارشنبه به ریاست ابوالفضل حلیم زمهریر، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند و با حضور منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر کیلان برگزار شد.

در این مراسم پس از قرائت سوگندنامه، با اکثریت آرا پیمان آقاجان احمدی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر کیلان، زمان‌الله قاسم قمی به عنوان نائب رئیس، قاسم شیخی و فرح خلیلی به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم شورای اسلامی شهر کیلان انتخاب شدند.

همچنین قاسم شیخی به عنوان نماینده شورای شهر کیلان در شورای اسلامی شهرستان دماوند انتخاب شد.انتهای پیام/