به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، نشست مدیران مدارس با رئیس و معاونان اداره آموزش و پرورش دماوند از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

اهم موضوعات مطرح شده در این نشست، شامل برنامه‌ریزی جهت برگزاری مراسم هفته معلم به صورت مجازی، برنامه ریزی جهت برگزاری باکیفیت امتحانات پایان سال، همایش رای اولی‌ها و کیفیت آموزش مجازی بود.

همچنین در این نشست، تعدادی از مدیران مدارس به بیان مشکلات آموزشی و پرورشی پرداختند و در این خصوص تبادل نظر شد.