به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، به منظور رسیدگی به مشکلات دامداران و عشایر شهرستان های فیروزکوه و دماوند بازدید میدانی انجام و جلسه ای با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و مدیران زیرمجموعه این سازمان برگزار شد.