خیابان اصلی روستای سعیدآباد جاجرود به همت دهیاری روستای سعیدآباد و شورای اسلامی روستای سعیدآباد جاجرود انجام شد.

لازم به ذکر است؛ موسی غلامی، غلامحسین خوانساری، جعفر حشمتی، حسین ملکی، حیران مهری اعضای شورای اسلامی روستای سعیدآباد جاجرود هستند. همچنین محمد اندرخواه دهیار این روستا و خلخالی، حمیدرضا رفیعی، شاپور قربانی، شاپور قربانی، عباس صالحی، محمد یبلوئی و اسماعیل خدابنده کارکنان دهیاری این روستا هستند.