October 21,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

Asr shargh Agency

مسکن ‌بی‌مهر!/ اندراحوالات مردم مسکن مهر دماوند

طرحی به عنوان ساخت مسکن مهر در دوره رئیس‌جمهور پیشین ایران برای قشر کم‌درآمد ارائه و اجرایی شد، اما با گذشت چندین سال همچنان برخی از افراد منتظر تحویل این واحدها یا رفع مشکلات موجود در آن هستند.