آلودگی در پاک‌ترین آسمان استان تهران!

دماوند که به هوای پاکیزه و صاف در ایران شهرت دارد و حتی بسیاری از بیماران تهرانی برای درمان به این شهرستان خوش آب و هوا می‌آمدند، اما اکنون آسمان این دیار نیز سیاه و خاکستری شده است.

عکس: محمد مرادی