به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، «سیداحمد رسولی‌نژاد» با کسب بیش از ۱۵ هزار ۸۵۶ رأی به عنوان منتخب مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه وارد مجلس یازدهم شد.

در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه، شاهرخ رامین ۱۰ هزار و ۹۵ رأی، مصطفی خانزادی ۸ هزار و ۱۷۵ رأی و محسن اکبری ۷ هزار و ۱۴۹ رأی کسب کردند.

همچنین حسام نوحی ۹۹۸ رای، مجتبی صدیق‌دماوندی ۵۴۷ رای، عیسی فرحی ۳۴۱ رای، امرالله کیامقدم ۳۲۳ رای، سعید محمدنجفی ۲۷۶ رای، علیرضا محمدی‌فرد ۲۱۵ رای، سیدمحمد ارمکان ۲۰۷ رای را به خود اختصاص دادند.

جمع آرای مأخوذه در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه، ۴۸ هزار و ۴۸۸ رأی بوده است.

در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری دماوند برای قبول شکایت آماده است.

در ضمن به استناد تبصره های یک، دو و سه ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی با شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشند.

همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

انتهای پیام/