فیلم| عملکرد ۳ ماهه نخست سال ۹۸ دولت در دماوند

فرماندار دماوند عملکرد سه ماهه نخست ابتدای سال ۱۳۹۸ دولت در این شهرستان را تشریح کرد.

فیلم| عملکرد ۳ ماهه نخست سال ۹۸ دولت در دماوند