به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، پاییز در طبیعت دماوند، یکی از زیباترین فصول سال است و طبیعت بی مثال دماوند در فصل پاییز زیبایی دوچندانی به خود گرفته است.

عکس: مجید اسداللهی