پایگاه خبری عصر شرقسحر حاجی اسداللهی: کتاب حماسه حسینی مجموعه سخنرانی‌ها و یادداشت‌های ابتدایی و غیر تفصیلی شهید مرتضی مطهری بوده‌ که از سال ۴۷ تا ۵۶ انجام شده است.

سابق بر این سه جلدی چاپ می‌شده است، اما اکنون در دوجلد پخش می‌شود؛ شیوه بحث در حماسه حسینی نقل قول تاریخی نیست، بلکه تحلیل تاریخ است.

این کتاب انتقادهایی است که به مسائل مطرح وارد کرده است؛ ایشان واقعه عاشورا را حماسه معرفی می‌کند، نه قیام و نه شورش.

ایشان می‌فرمایند به واقعه عاشورا باید نگاه حماسی داشت، نه تراژدی؛ مصیبت خواندن عاشورا امر درستی نیست امام حسین (ع) سازنده مفهوم انسانیت و حماسه بشریت است و مربوط به قوم خاصی نمی‌شود.

شهید مطهری بیان تراژیک و صرفاً احساسی به عاشورا را نمی‌پسندد و سعی در تبیین ماهیت عاشورا دارد تا تحریفات در مورد عاشورا برچیده شود؛ وی عوامل تحریف را دوستان ناآگاه، کج‌فهمی‌های موجود، دشمنان مغرض و … نام می‌برد.

اینکه چه شد که امام حسین (ع) وارد کربلا و واقعه عاشورا شد؛ شهید مطهری این گونه می‌گوید:

۱. بیعت خواستن یزید از امام (ع)

۲.دعوت مردم کوفه از امام حسین (ع)

۳. اصلاح امت پیامبر (ص)

انتهای پیام/س