به گزارش پایگاه خبری عصر شرق به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند، پیرو گزارش مردمی واصله به این شبکه مبنی بر تولید و بسته‌بندی پیاز خشک شده و ادویه، کارشناسان بهداشت محیط این شبکه پس مراجعه متعدد متأسفانه موفق به بازدید نشدند.

در این خصوص، پس از اخذ حکم دادستانی مکان فوق الذکر بازدید و مواد اولیه غیربهداشتی به میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم صورت‌جلسه و جهت تعیین تکلیف از سوی مراجع قضایی به شبکه بهداشت و درمان دماوند منتقل شد.

پرونده مربوطه جهت رسیدگی به دلیل تقلب، بسته‌بندی و تولید در شرایط کاملاً غیربهداشتی و به‌کارگیری کارگران فاقد کارت بهداشت و اتباع خارجی به مراجع قضایی ارسال و واحد تولیدی مهروموم شد.

انتهای پیام/