به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، سیدعلاالدین ظهوریان، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات اظهار کرد: در نشست مورخ ۱۲ تیرماه ۹۶ ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه‌های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای ۷۸ رسانه موافقت و با درخواست صدور مجوز ۲۳ رسانه مخالفت شد.

وی افزود: در این نشست که نخستین نشست هیأت نظارت بر مطبوعات بعد از وقفه ماه مبارک رمضان بود، همچنین با تغییر وضعیت ۵۲ رسانه و تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ۴۴ رسانه موافقت شد.

بر این اساس، در این نشست هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوزهای پایگاه خبری عصر شرق با شماره ۷۹۵۹۳ به صاحب امتیازی حسن مرادی و نشریه ماهنامه دماوندم آرزوست ۷۹۴۸۸ به صاحب امتیازی سحر حاجی‌اسداللهی اخذ شد.

گفتنی است؛ درخواست‌های اخذ مجوز عصر شرق در تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۵ و دماوندم آرزوست در تاریخ ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۵ برای اخذ مجوز به هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال شده بود.

انتهای پیام/م