امام جمعه شهرستان دماوند بر لزوم ترویج فرهنگ تجلیل از خیران تاکید کرد .