بازپخش نشست تخصصی شعر آیینی در دماوند:

 

 

 

پخش زنده مراسمات و برنامه‌های شهرستان دماوند در فضای وب و مجازی

هماهنگی جهت پوشش زنده مراسمات از طریق تلگرام شماره ۰۹۳۶۹۳۵۹۴۵۶