حجت الاسلام حاج علی اکبری می گوید: نمادهای هویتی دماوند فرامنطقه ای هستند.