امروز بر بلندای کوه آرزوهایمان ایستاده‌ایم و دست در دست هم٬ شانه به شانه، دماوند آرزوهایمان را فریاد می‌زنیم.

با گذشت بیش از یک سال انتظار، خبر ثبت مجوز رسمی نشریه فرهنگی – اجتماعی «دماوندم آرزوست» و همچنین پیام نویدبخش دیگری که ثبت مجوز رسمی پایگاه خبری البرز شرق (عصر شرق) را می‌دهد، برای شما همراهان و مردم خوب شرق استان تهران به ارمغان آورده‌ایم.

شایسته ذکر است از همه مسؤولان محترمی که ما را در این مسیر یاری کردند، کمال قدردانی داریم.

گفتنی است که پایگاه خبری البرز شرق به نام عصر شرق تغییر یافت و این فرصت را مغتنم می‌داریم و از همه مردم شریف شرق استان تهران دعوت می‌نماییم که در بستر فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی و هوشیاری، جمعی ما را را مدد رسانند.

همه دعوتیم به ضیافت دانایی

 

سحر حاجی‌اسداللهی

مدیر مسؤول پایگاه خبری عصر شرق و نشریه دماوندم آرزوست