به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، «امیرحسین میرزاآقایی» که در سن ۱۲ سالگی به طور ناگهانی درگذشت، پدر و خانواده فرهنگی این نوجوان همزمان با هفته معلم بافت‌ها و نسوج پیوندی فرزند خود را اهدا کردند.

این اقدام شایسته در راستای ترویج امر خداپسندانه اهدای عضو به نیازمندان انجام شد.