به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، امین بابایی ظهر امروز در نخستین مجمع منطقه‌ای روابط عمومی‌های شرق استان تهران که در اردوگاه شهید مصطفی خمینی دماوند برگزار شد، اظهار کرد: حال روابط عمومی‌ها از لحاظ ساختار سازمانی خوب نیست، زیرا بعضا جایگاه آنها با نگاه ساده‌انگارانه و باور سنتی در کشور دیده می‌شود و نیاز است که با نگاه کلان مدیران عالی کشوری، بازنگری در این خصوص صورت گیرد.

وی افزود: روابط عمومی‌ در عصر کنونی توأم با فضای مدرنیته و حرکت به سوی اطلاع‌رسانی‌های نوین، نقش بسزایی دارد و عدم توجه مدیران به درجه اهمیت جایگاه آنها، موجب آسیب‌دیدگی بدنه سازمانی از منظر جریانی فکری سازمان، مهندسی عمل‌گرایی و ماهیت ظاهری خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران ادامه داد: امیدواریم با رویکرد تخصصی استاندار تهران، مدیران عینک ساده‌انگاری را نسبت به جایگاه روابط عمومی‌ها بردارند.

بابایی اضافه کرد: همچنین امیدواریم که مدیرانی که ماهیت روابط عمومی‌ها را با استانداردهای واقعی مبتنی بر شاکله روز هم‌سو نکرده‌اند، سرعت شتابنده‌ای در پیش گیرند و در آینده شاهد کاستی در حوزه مدیریت منطقه‌ای و عملکرد مدیران عالی نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: شایسته است که روابط عمومی‌ها جایگاه واقعی خود را با پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی به دور از رفتارهای سنتی گذشته پیدا کرده و درک صحیحی از واقعیت عملکرد آنها برای ایجاد اعتماد عمومی و انعکاس واقع‌بینانه بدون خلا در اذهان عمومی از مدیران ایجاد شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران تصریح کرد: اگر مسؤول روابط عمومی خود را خبرنگار تلقی کند در رکن نماینده اذهان عمومی نشسته است در حالی که این وظیفه خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و رکن فعالی که نماینده افکار عمومی می‌تواند به نقد داده فعالیت‌های مدیران بنشیند، است.

بابایی بیان کرد: اگر مسؤول روابط عمومی خبرنویسی کند، بسته فکری خود را در پوششی محدود به مخاطبان و جامعه محیطی خود انتقال می‌دهد و فرصت نقد و تحلیل را از دیگران می‌گیرد و این امکان فراهم نمی‌شود که با گفت‌وگومحوری، فضای مدیریتی در حوزه روابط عمومی‌ها با چالش‌ها همراه شده و به بهره‌وری برسد.

وی تأکید کرد: وظیفه روابط عمومی تولید محتواست تا خبرنگاران فرصت نقد آن را داشته و در راستای انعکاس آن به افکار عمومی به عنوان بازوان فعال در حوزه روابط عمومی‌ها عمل کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران گفت: هر کسی باید در جایگاه خود، نقش مؤثر داشته باشد و حتی خبرنگاران نیز باید وظایف اجتماعی خود را دانسته و در چارچوب مشخص به صورت موازی، هم‌سو و همگن با روابط عمومی‌ها برای تحقق ارزش پولادین تحت عنوان حفظ اعتماد عمومی گام بردارد.

انتهای پیام/