تبلیغات و ارتباط با ما:
 @Asreshargh

پست الکترونیکی:
info@asrshargh.ir

شماره های تماس:

۷۶۳۲۰۳۰۸

۰۹۳۶۹۳۵۹۴۵۶

تیم خبری عصر شرق، آماده پوشش اخبار نشست‌ها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها و … ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای شهرستان‌های شرق استان تهران است.