به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، سند توسعه استان تهران در طرح اینفوگرافیک برای شهرستان دماوند تا سال ۱۴۰۰ برای دسترسی رسانه ها و شهروندان منتشر شد.

طرح: سیدهادی کسایی زاده