به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مصطفی عباسی اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی یک حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۱۵۰ متر و آبدهی ۴ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

وی افزود: چاه مذکور در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است.

مدیر اداره امور منابع آب دماوند تصریح کرد: با انجام این عملیات از خروج ۷۹ هزار و ۲۰۰ متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد؛ فرونشست جزو خطراتی است که در پی برداشت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی اتفاق می افتد.

عباسی ادامه داد: همه تلاش ها و برنامه ریزی ها در جهت حفاظت و صیانت از منابع آب و همچنین جلوگیری از عواقب ناشی از برداشت های غیرمجاز از آبخوان های منطقه است.

وی اضافه کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.

انتهای پیام/