به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان دماوند و با حکم استاندار تهران، «اسماعیل سلیمانی»، به سمت سرپرست بخشداری مرکزی دماوند منصوب شد.

سلیمانی پیش از این معاونت بخشدار مرکزی دماوند را بر عهده داشت.