به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، رحمت‌الله محمدی در گفت‌وگویی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جمع‌آوری فاضلاب در شهرهای رودهن و بومهن اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، پس از اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، انجام مطالعات پیوست سلامت و اخذ مصوبه از کارگروه مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، تملک زمین تصفیه‌خانه فاضلاب این دو شهر به مساحت ۱۵هکتار انجام شد.

وی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب مورد نیاز این دو شهر با ظرفیت کل ۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز است که اجرای یک مدول این تصفیه‌خانه به ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در مرحله برگزاری مناقصه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ادامه داد: در مجموع از میزان ۳۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهرهای رودهن و بومهن، حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا و بیش از نیمی از طول کل خط انتقال اصلی فاضلاب به طول سه کیلومتر انجام شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: برآورد هزینه اجرای یک مدول تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب بر شبانه‌روز، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و هزینه اجرای باقیمانده شبکه جمع‌آوری به طول ۲۰۰ کیلومتر، برابر با یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.

وی در خصوص اجرای طرح جمع‌آوری فاضلاب در شهر آبعلی بیان کرد: جمعیت و دبی طرح فاضلاب شهر آبعلی در طرح جمع‌آوری فاضلاب شهرهای رودهن و بومهن مد نظر قرار گرفته و نیاز به اجرای حدود ۳۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خط انتقال فاضلاب با برآورد تقریبی ۲۱۰ میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران تصریح کرد: با توجه به موقعیت قرارگیری منطقه مهرآباد، تأسیسات فاضلاب این شهر به صورت مجزا از تأسیسات فاضلاب شهر رودهن طراحی و اجرا شده است.

محمدی گفت: علاوه بر این، مجموع شبکه جمع‌آوری فاضلاب زون یک مهرآباد به طول حدود ۱۰ کیلومتر اجرا و به منظور تصفیه فاضلاب این سایت، از پکیج‌های موقت استفاده شده است.

وی تأکید کرد: مدول اول تصفیه‌خانه اصلی این منطقه به ظرفیت چهار هزار مترمکعب بر شبانه‌روز با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال در مرحله برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح است.

انتهای پیام/س