به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، در اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی شورای اسلامی شهرستان و براساس ماده ۱۵ مکرر الحاقی ۱۳۸۶ قانون انتخابات شوراها، جلسه انتخاب هیئت رییسه جدید شورای اسلامی شهرستان دماوند در سال دوم دوره پنجم با حضور نماینده فرمانداری و مابقی اعضای شورای اسلامی در دفتر شواری اسلامی شهرستان برگزار گردید.

در این نشست که صبح امروزبا حضور نماینده فرماندار شهرستان در محل دفترشورای اسلامی شهرستان برگزار گردید، رییس، نایب رییس، منشی شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند.

در این جلسه ‘ابوذر نادری’ به اتفاق آرا به عنوان رییس شورای اسلامی شهرستان ، البرزسعیدی به عنوان نایب رییس و سید علی اصغرمیرعلی نقی به عنوان منشی انتخاب شدند.

دیگر اعضای شورا نیز به ترتیب محمودنقیبی، سعید امجدی،مرتضی گلمحمدی وغلامرضا رضایی هستند.

انتهای پیام/س